Ενταξη & προσβασιμοτητα

Ο τομέας Ένταξης και Προσβασιμότητας έχει ως επίκεντρο την προώθηση δράσεων που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση του κοινού για ζητήματα σχετικά με την αναπηρία, την αναβάθμιση και αύξηση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία, την υποστήριξη ενταξιακών πρωτοβουλιών για την κοινότητα των αναπήρων καθώς και την έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών στο χώρο.

Απώτερος σκοπός είναι η ένταξη, ενθαρρύνοντας την ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών για την εξάλειψη των εμποδίων που συντηρούν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι καινοτόμες και οικονομικές λύσεις που προάγουν την προσβασιμότητα ή/και την ένταξη. Με αυτόν το γνώμονα, το Ίδρυμα συγχρηματοδοτεί μια εθνικής εμβέλειας, καθολική χαρτογράφηση των υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα με αναπηρία από ιδιωτικούς, δημόσιους φορείς και συλλόγους, με σκοπό να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες αλλά και να δημιουργηθεί ένα τεκμηριωμένο δίκτυο χρηματοδοτήσεων.  

menuShadow