Δημοσια Υγεια

Καλυψη Εξοδων για ΚαρδιοχειρουργικεΣ ΕπεμβασειΣ σε Απορα και Ανασφαλιστα Παιδια  

Coeurs pour Tous Hellas – ‘Ιδρυμα ΚαρδιεΣ για ΟλουΣ Ελλαδα

2016

 

Το Ίδρυμα Καρδιές για Όλους Ελλάδα είναι παράρτημα του διεθνούς ιδρύματος Coeurs pour Tous που δημιούργησε το 1998 στη Γενεύη ο καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός για την αρωγή άπορων παιδιών με καρδιοπάθεια. Σκοπός του ιδρύματος είναι να στηρίξει τα παιδιά με συγγενείς ή επίκτητες καρδιοπάθειες, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους για μία φυσιολογική ζωή. Στην Ελλάδα η ομάδα του ιδρύματος Καρδιές για Όλους, πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις στο Μαιευτικό και Χειρουργικό Κέντρο «Μητέρα», στην Αθήνα. 

 

Με δράση σε όλο τον κόσμο, και μεγάλο αριθμό ανθρωπιστικών αποστολών, ο κος Καλαγκός και οι γιατροί συνεργάτες του, πέραν των επεμβάσεων, έχουν ως στόχο την εκπαίδευση εντόπιων γιατρών και τη δημιουργία περιφερειακών καρδιολογικών κέντρων για την περίθαλψη των παιδιών με καρδιοπάθεια, προερχόμενων από υποβαθμισμένα περιβάλλοντα.

 

Το Ίδρυμα Λάτση στηρίζει την εν λόγω προσπάθεια και, μέσω της  χρηματοδότησής του, εξασφάλισε τη μερική κάλυψη των εξόδων για εξετάσεις, μοσχεύματα και νοσήλια 3 παιδιών των οποίων οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2016. 

 

Ορισμένοι ενδεικτικοί αριθμοί:

  • Στην Ελλάδα σε ετήσια βάση 800-1.000 παιδιά με καρδιοπάθεια -  το ένα τρίτο κυρίως νεογνά -  χρήζουν άμεσης καρδιοχειρουργικής επέμβασης. Το 35% αυτών είναι ανασφάλιστα.

  • 59 παιδιά με καρδιοπάθεια εξετάστηκαν και χειρουργήθηκαν το 2016 δωρεάν από τον καθηγητή Αυξέντιο Καλαγκό και την ομάδα των Ελλήνων ιατρών με τη στήριξη του Coeurs pour Tous Hellas για τα νοσήλια και υλικά των επεμβάσεων. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ερυθρού Σταυρού 6 & Κηφισίας

151 23 Μαρούσι

Τ: +30 210 6869 669

www.coeurspourtoushellas.gr

E: info@coeurspourtourshellas.gr 

 

menuShadow