Δημοσια Υγεια

Στηριξη ΟδοντιατρικηΣ ΚλινικηΣ στη Θεσσαλονικη 

PRAKSIS

2015

Η PRAKSIS είναι μη κυβερνητική οργάνωση με πεδίο δράσης την προστασία κοινωνικά ευπαθών ομάδων και την άμεση καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού τους, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου, η οργάνωση λειτουργεί, μεταξύ άλλων, δυο Πολυϊατρεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο την προσφορά άμεσης πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και φαρμακευτικής αγωγής.

Από τον Σεπτέμβριο του 2014, στην Πολυκλινική της Θεσσαλονίκης λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο Οδοντιατρείο, όπου πραγματοποιούνται οδοντιατρικές εξαγωγές, βασικές χειρουργικές επεμβάσεις, ορθοδοντικές θεραπείες, σφραγίσματα και ιατρικές εξετάσεις για τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες της πόλης. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Λάτση, έχοντας συμβάλει στη δημιουργία του Οδοντιατρικού Τμήματος κατά το 2014,  συνεχίζει να στηρίζει τη δομή αυτή, καλύπτοντας λειτουργικά του έξοδα. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Το διάστημα 2014-2015, στο Οδοντιατρείο πραγματοποιήθηκαν 745 οδοντιατρικές πράξεις σε συνολικά 589 ασθενείς.

Κεντρικά Γραφεία

Στουρνάρη 57

10432 Αθήνα

Τηλ.: 210 52 05 200

Fax: 210 52 05 201

info@praksis.gr

www.praksis.gr

menuShadow