Ασφαλεια ΣτεγασηΣ

Ενισχυση των υπηρεσιων του Κεντρου ΗμεραΣ ΥποδοχηΣ Αστεγων τηΣ ΑθηναΣ, με την παροχη εξοπλισμου για Home Cinema 

PRAKSIS

2015

Η PRAKSIS είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση με στόχο την προστασία κοινωνικά ευπαθών ομάδων, μέσω υπεράσπισης των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων και της άμεσης καταπολέμησης του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού τους. Ενόψει της δυσμενούς σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και των συνακόλουθων συνεπειών της, μεγάλο μέρος του πληθυσμού αδυνατεί να καλύψει βασικές ανάγκες διαβίωσης (στέγαση, σίτιση, υγειονομική μέριμνα, εκπαίδευση, ασφάλεια). Η οργάνωση PRAKSIS, τα τελευταία χρόνια, μέσω της δραστηριοποίησης της και της ανάπτυξης συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στοχεύει στην ανακούφιση των πληγέντων, κατά την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση. Προς την κατεύθυνση αυτή, κύριο αντικείμενο της οργάνωσης αποτελούν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και καμπανιών ενημέρωσης για ποικίλα ζητήματα, όπως ΣΜΝ, Ηπατίτιδες, AIDS/ HIV.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ενίσχυσε τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Υποδοχής Αστέγων που έχει ιδρύσει η PRAKSIS στην Αθήνα, με την παροχή ενός Home Cinema, την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού και τη διαμόρφωση του χώρου ώστε να προσφέρει την άνεση και την ευχάριστη ατμόσφαιρα μιας αίθουσας κινηματογράφου. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, των ποικίλων υποστηρικτικών υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και στην ψυχολογική ανάταση και κοινωνικοποίηση των ανθρώπων που φιλοξενούνται εκεί καθημερινά.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Κοινωνικοί λειτουργοί της PRAKSIS πραγματοποιούν καθημερινά παρεμβάσεις δρόμου, με σκοπό τον εντοπισμό και την ενημέρωση ατόμων που επιθυμούν τη χρήση των εγκαταστάσεων που προσφέρει η οργάνωση. 

Κεντρικά Γραφεία

Στουρνάρη 57

10432 Αθήνα

Τηλ.: 210 52 05 200

Fax: 210 52 05 201

info@praksis.gr

www.praksis.gr

menuShadow