ΔημοσιεΣ ΠροσκλησειΣ

05.06
2012
05.06 2012

Προσκληση σχετικα με τη χορηγηση υποτροφιων μεταπτυχιακων και διδακτορικων σπουδων στο εξωτερικο για το ακαδημαϊκο ετοΣ 2012-2013


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προτίθεται να χορηγήσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- είναι απόφοιτοι Λυκείων του Νομού Ηλείας, στα οποία ολοκλήρωσαν και τις 3 τάξεις.

- o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού καθώς και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τους, αν πρόκειται για υποψήφιους διδάκτορες, είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για αποφοίτους Ελληνικού πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80% της κλίμακας βαθμολογίας αν πρόκειται για αποφοίτους ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού.

- έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι το 1ο που θα αποκτήσουν, ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

- το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου του ατομικού εφόσον υπάρχει, για τα 2 τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000).

- δεν έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά έως την Τρίτη 3 Ιουλίου 2012 στη διεύθυνση scholarships@latsis-foundation.org.


Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Ιούνιος 2012

menuShadow