Νεα & ΑνακοινωσειΣ

30.05.2012
30.05.2012

Προκήρυξη έμμισθων θέσεων πρακτικής άσκησης στο Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση


Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει δύο (2) θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης για το καλοκαίρι του 2012.
Οι θέσεις απευθύνονται σε πτυχιούχους ή κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και αφορούν τα εξής αντικείμενα:

Διοικητική Υποστήριξη

Διαχείριση Αρχείου

Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών και έναρξη την 2α Ιουλίου και λήξη την 30η Σεπτεμβρίου 2012.

menuShadow