Νεα & ΑνακοινωσειΣ

31.10.2013
31.10.2013

Επιστημονικές μελέτες 2014

Επιστημονικές μελέτες 2014

Σε συνέχεια της από 17/4/2013 δημόσιας πρόσκλησης του Ιδρύματος για χρηματοδότηση μελετών 12μηνης διάρκειας για το έτος 2014, ανακοινώθηκαν οι 19 μελέτες που θα χρηματοδοτηθούν, 11 από τις οποίες αφορούν ομάδες νέων επιστημόνων.

Ο πλήρης κατάλογος των μελετών του 2014 είναι διαθέσιμος εδώ.

menuShadow