Νεα & ΑνακοινωσειΣ

20.11.2009
20.11.2009

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δημόσιας πρόσκλησης για Μελέτες 2010

Σε συνέχεια δημόσιας πρόσκλησης του Ιδρύματος για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2010, σας ενημερώνουμε ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει το αργότερο έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009 από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
menuShadow