Νεα & ΑνακοινωσειΣ

14.12.2015
14.12.2015

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών

Ενημέρωνουμε τους συμμετέχοντες στην από 2 Οκτωβρίου 2015 δημόσια πρόσκληση του Ιδρύματος ότι τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2016.

menuShadow