ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

École Polytechnique Fédérale de Lausanne - Laboratoire de la production d' architecture (LAPA)

St. Johanns-Vorstadt 19-21

CH-4056 Basel

Τηλ.: +41 612 251 020

www.laba.epfl.ch

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow