ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

9o Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Χλόη

Τ.Θ 441 Καστοριά

Τηλ.: 24670 24 657

Φαξ: 24670 24 768

mail@9dim-kastor.kas.sch.gr

9dim-kastor.kas.sch.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow