ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

93ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών - Κυνοσάργους

Πυθέου 9

117 43 Ν.Κόσμος

Τ: 2109231030

Ε: mail@93dim-athin.att.sch.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow