ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

5ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας

Γεωργίου Παπανδρέου και Ευριπίδου

18900 Σαλαμίνα

Τ: 210 4650765

Ε: mail@5dim-salam.att.sch.gr

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow