ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

5ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου

Ηρώων Πολυτεχνείου 52

84100 Σύρος

Τηλ.: 22810 88 648

Φαξ: 22810 79 170

mail@5dim-ermoup.kyk.sch.gr

5dim-ermoup.kyk.sch.gr/

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow