ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

2ο Δημοτικό Σχολείο Αξιούπολης

Ολυμπιάδος

61400 Αξιούπολη

Τηλ.: 23430 32 542

mail@2dim-axioup.kil.sch.gr

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow