ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

25ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Μεγασθένους  28 

34100 Χαλκίδα

Τ: 22210 82213

F: 22210 23395

E: mail@25dim-chalk.eyv.sch.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow