ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

25ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών  

Πτολεμαΐδος 50

13678 Αχαρνές

Τ: 2102409598
F: 2102409548 
Ε: mail@25dim-acharn.att.sch.gr

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow