ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

22ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

Σπάρτης & Μητρομάρας

13678 Αχαρνές

Τηλ., Fax: 210 24 02 220

mail@22dim-acharn.att.sch.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow