ΚαταλογοΣ Χρηματοδοτουμενων Φορεων

ΑΡΧΙΚΑ ( Α-Ω )

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΑ

127ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Καλλιπόλεως 10-12

Κολωνός

10444 Αθήνα

Τηλ.: 210 51 25 117

Fax: 210 51 57 445

mail@127dim-athin.att.sch.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

menuShadow