ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑιτησειΣ χρηματοδοτησηΣ

 • Πώς μπορώ να στείλω το αίτημά μου για να αξιολογηθεί από το Ίδρυμα;

Το Ίδρυμα δέχεται και αξιολογεί αιτήματα χρηματοδότησης, τα οποία υποβάλλονται μέσω της ειδικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και χρηματοδοτήσεις πραγματοποιούνται μόνο σε προγράμματα και δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 • Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αξιολογηθεί ένα αίτημα;

Οι αιτούντες ενημερώνονται από τη Διοικητική Γραμματεία για την έκβαση του αιτήματός τους σε διάστημα 3 μηνών.

 • Υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα;

Το Ίδρυμα διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί προγράμματα και δράσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως εκπαίδευση, επιστήμη, τέχνες και πολιτισμός και κοινωνική πρόνοια και ανάπτυξη.

 • Ποιός αξιολογεί τα αιτήματα;

Όλα τα αιτήματα εξετάζονται από τους υπεύθυνους κάθε τομέα και στη συνέχεια αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή του Ιδρύματος. Η επιτροπή συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 • Υπάρχει συγκεκριμένη νομική μορφή που πρέπει να έχει ένας φορέας για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί;

Βασική προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί κάποια πρωτοβουλία είναι ο μη κερδοσκοπικός της χαρακτήρας. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.), μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) κ.ά. Επιπλέον, χρηματοδοτούνται δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς δράσης του ιδρύματος.

 • Δέχεστε αιτήματα από φυσικά πρόσωπα;

Το Ίδρυμα δεν χρηματοδοτεί φυσικά πρόσωπα. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν οι υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο των ετήσιων προγραμμάτων που υλοποιεί.

ΥποτροφιεΣ

 • Χορηγείτε υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές;

Ναι, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές εντός Ελλάδας μόνο, σε δημόσια πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

 • Χορηγείτε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές;

Ναι, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου εντός και εκτός Ελλάδας.

 • Χορηγείτε υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής;

Tο Ίδρυμα δεν χορηγεί υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση για υποτροφία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς;

Oι αιτήσεις για υποτροφίες γίνονται δεκτές μόνο στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας πρόσκλησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας καθώς και σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης.

 • Πότε προκυρήσσονται οι υποτροφίες;

Οι δημόσιες προσκλήσεις για τα προπτυχιακά προγράμματα δημοσιεύεται το φθινόπωρο και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα την άνοιξη, ετησίως. 

 • Μπορώ να υποβάλω αίτηση υποτροφίας αποστέλλοντας την αίτηση ταχυδρομικώς;

Oι αιτήσεις για τις υποτροφίες γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και το χρονοδιάγραμμα της εκάστοτε δημόσιας πρόσκλησης.

 • Πώς καταβάλλεται το ποσό της υποτροφίας και τι καλύπτει;

Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται σε δόσεις εντός τους έτους. Ο υπότροφος επιλέγει μόνος του εάν θα το διαθέσει για δίδακτρα ή για έξοδα διαβίωσης, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από το Ίδρυμα. 

ΕκδοσειΣ ΙδρυματοΣ

 • Πώς μπορώ να αγοράσω κάποιο/α από τα βιβλία που έχει εκδόσει το Ίδρυμα;

Οι εκδόσεις του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του Κύκλου των Μουσείων, δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, δεν διατίθενται στο εμπόριο και διανέμονται δωρεάν σε επιλεγμένους αποδέκτες, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες, αρχαιολογικές σχολές, ιδρύματα και άλλοι φορείς πολιτισμού και έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 • Μπορώ να έχω κάποια έκδοση ηλεκτρονικά για χρήση από τον υπολογιστή μου;

Για κάθε ενδιαφερόμενο οι εκδόσεις μας  είναι διαθέσιμες ως ηλεκτρονικά βιβλία (ebook), μέσω της ιστοσελίδας μας. 

Γενικα

 • Ενδιαφέρομαι να εργαστώ στο Ίδρυμα. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση;

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Εφόσον προκύψει κάποια θέση θα δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα με λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής.  

menuShadow