Πολυμεσα

Περιηγηθείτε στο αρχείο των βίντεο, στο οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε, μεταξύ άλλων, συνοπτικές παρουσιάσεις παλαιότερων προγραμμάτων του Ιδρύματος, όπως οι επιστημονικές μελέτες και τα διεθνή θερινά σχολεία, όπου οι συμμετέχοντες επιστήμονες, φοιτητές και ερευνητές περιγράφουν την εμπειρία τους από το εκάστοτε πρόγραμμα. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο που οπτικοποιούν την υλοποίηση συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, όπως η δημιουργία του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος».

menuShadow