Επιστημονικές Μελέτες 2012 - Θετικές Επιστήμες

Στο βίντεο παρουσιάζονται οι ερευνητικές ομάδες που εκπόνησαν μελέτη στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιστημονικές Μελέτες 2012" στις θετικές επιστήμες. Μέλη των ομάδων μιλούν για τα ερωτήματα που έθεσαν και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έρευνας. Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι διαθέσιμες εδώ.

menuShadow