Επιστημονικές Μελέτες 2011 - Θετικές Επιστήμες

Το βίντεο παρουσιάζει τις  μελετητικές ομάδες που χρηματοδοτήθηκαν από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιστημονικές Μελέτες 2011" και ανήκουν στο γνωστικό πεδίο των Θετικών Επιστημών. Τα μέλη των ομάδων παρουσιάζουν το αντικείμενο της μελέτης τους, τη μεθοδολογία που ακολούθησαν, καθώς και την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα δείτε εδώ

menuShadow