Επιστημονικές Μελέτες 2011 - Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Το απολογιστικό βίντεο για τις επιστημονικές μελέτες που χρηματοδότησε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση για το 2011. Οι μελετητικές ομάδες που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών μιλούν για το ερευνητικό τους αντικείμενο, τη μεθοδολογία που ακολούθησαν και την εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των Μελετών 2011, δείτε εδώ.

menuShadow