Πολυμεσα

Από το 1997, με τη χρηματοδότηση του Ομίλου Λάτση και του Τραπεζικού Ομίλου Eurobank και εν συνεχεία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, εκδίδεται κάθε χρόνο τόμος αφιερωμένος σε ένα αρχαιολογικό μουσείο της χώρας, με σκοπό τη δημιουργία μιας σειράς λευκωμάτων που, με την επιστημονική εγκυρότητα και την αισθητική τους προσέγγιση, συμβάλλουν στη βαθύτερη γνώση και κατανόηση των επιμέρους σελίδων της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού. Οι εκδόσεις αυτές δεν διατίθενται στο εμπόριο αλλά διανέμονται δωρεάν σε επιλεγμένους αποδέκτες, μεταξύ των οποίων πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες και σχολές, ιδρύματα και άλλους φορείς πολιτισμού και έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σάμος: Τα αρχαιολογικά Μουσεία

ΣαμοΣ: Τα αρχαιολογικα Μουσεια

Συγγραφέας : Κωνσταντίνος Τσάκος, Μαρία Βιγλάκη
Έτος Έκδοσης : 2012
©Copyright : Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. / Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση
ISBN : 978-960-9590-01-3
Εκδόσεις : ΟΛΚΟΣ
Αριθμός σελίδων : 385

Ο παρών αφιερωματικός τόμος περιέχει φωτογραφίες μνημείων και εκθεμάτων από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Σάμου αντίστοιχα, που ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΚΑ΄ Ε.Π.Κ.Α. Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) επί των απεικονιζόμενων αρχαίων και επί των φωτογραφιών και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων εισπράττει τα τέλη δημοσίευσης αυτών (ν. 3028/2002). Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού παραμένει αποκλειστικά αρμόδιο για την παραχώρηση νέας άδειας χρήσης των φωτογραφιών και των απεικονιζόμενων αρχαίων σε οποιονδήποτε τρίτο.

menuShadow