ΠολιτισμοΣ

Στην ευρύτερη στόχευση των μεμονωμένων χρηματοδοτήσεων που πραγματοποιεί το Ίδρυμα στον τομέα του πολιτισμού συμπεριλαμβάνονται η υποστήριξη θεσμών για τη νεανική καλλιτεχνική δημιουργία και η ενίσχυση πρόσβασης σε πολιτιστικές δράσεις.

menuShadow