ΠολιτισμοΣ

«ΜινωικοΣ θολωτοΣ ταφοΣ Απεσωκαριου ΚρητηΣ: Μελετη και δημοσιευση ανασκαφηΣ»

ΑιγευΣ - Εταιρεια ΑιγαικηΣ ΠροϊστοριαΣ

2012

Η μελέτη αφορά τα ευρήματα της ανασκαφής ενός θολωτού τάφου στη θέση Απεσωκάρι Μεσαράς της Κρήτης, που χρονολογείται από την αρχή της Εποχής του Χαλκού ή την Πρωτομινωική περίοδο (περ. 3500 π.Χ.) μέχρι και τη Μεσομινωική II περίοδο (περ. 1700 π.Χ.). Η πρώτη ανασκαφή στο χώρο είχε πραγματοποιηθεί το 1963 από τον Ομότιμο Καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κωστή Δαβάρα. 

Πρόκειται για ένα συγκρότημα θολωτού τάφου που καταλαμβάνει έκταση 350 τ.μ. περίπου, αποτελείται από δέκα αριθμημένους χώρους (οκτώ δωμάτια και δύο αποθέτες) και οι τοίχοι διατηρούνται σε μέγιστο ύψος 1,80 μ. Ο τάφος πρέπει να αποτελούσε ένα σχετικά εντυπωσιακό οικοδόμημα κατά την Προϊστορία. Σκοπός της μελέτης είναι η τεκμηρίωση των χρήσεων του τάφου, το είδος των χρήσεων και οι αλλαγές στη χρήση των επιμέρους χώρων του. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

O Θολωτός Τάφος στο Απεσωκάρι ξεκίνησε ως ένα τυπικό προανακτορικό ταφικό κτήριο, το οποίο απέκτησε μνημειακότερη μορφή κατά την Παλαιοανακτορική περίοδο. Η αλλαγή αυτή ίσως αποτελεί την αντίδραση της τοπικής κοινότητας στο ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της ανοικοδόμησης του γειτονικού ανακτόρου της Φαιστού και της εμφάνισης της ανακτορικής κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης.

Λητούς 6

151 24 Μαρούσι

Τηλ.: 210 61 49 103

info@aegeussociety.org

www.aegeussociety.org

menuShadow