ΠολιτισμοΣ

Το Ίδρυμα, μέσω των χρηματοδοτήσεών του στον τομέα του πολιτισμού, ενισχύει την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και τη στήριξη θεσμών καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το εκδοτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος "Ο Κύκλος των Μουσείων" και για τις μεμονωμένες χρηματοδοτήσεις σε καλλιτεχνικούς φορείς.

menuShadow