Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Μελετη τηΣ εξελιξηΣ του περιβαλλοντικου αστικου τοπιου στον χωρο και τον χρονο ωΣ εργαλειο για την εκπαιδευση για το περιβαλλον και την αειφορια. Η περιπτωση τηΣ ΑλεξανδρουποληΣ

Τμημα Επιστημων τηΣ ΕκπαιδευσηΣ στην Προσχολικη Ηλικια, Δημοκριτειο Πανεπιστημιο ΘρακηΣ

2015

Το περιβαλλοντικό αστικό τοπίο αποτελεί μια δυναμική μονάδα που μεταβάλλεται και εξελίσσεται στον χώρο και τον χρόνο ως αποτέλεσμα της αλληλόδρασης μεταξύ των ανθρώπινων και φυσικών στοιχείων που εμπεριέχει. Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης είναι η εξέταση των  οικολογικών, ιστορικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων στον χώρο και το χρόνο και η ανάδειξη της σύνδεσης τους με τη διαμόρφωση και εξέλιξη του περιβαλλοντικού αστικού τοπίου ως εργαλείου για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Η μελέτη εστιάζεται στο παράδειγμα της πόλης της Αλεξανδρούπολης.

Στόχοι της προτεινόμενης μελέτης είναι: 

  1. η μελέτη των διαδικασιών μέσα από τις οποίες δημιουργήθηκε, εξελίχτηκε και διαμορφώθηκε το περιβαλλοντικό τοπίο της πόλης -ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η πολιτική που εφαρμόστηκαν για την οργάνωση της- και το ιστορικό-κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο συντελέστηκαν οι διαδικασίες αυτές και
  2. η κατανόηση της σύνδεσης των διαδικασιών αυτών ως κρίσιμων στη διαμόρφωση αειφόρων πόλεων μέσα από την ανάπτυξη δράσεων για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και την εφαρμογή διεπιστημονικών εκπαιδευτικών.

Συντονίστρια:

Αναστασία Δημητρίου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ομάδα μελέτης:

Ίκαρος Μαντούβαλος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Αλέξανδρος Θεοδωρίδης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πανεπιστημιούπολη

Νέα Χηλή,

68100 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 25510 30 046

secr@psed.duth.gr

www.psed.duth.gr

menuShadow