Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Κατασκευη και χαρακτηρισμοΣ ολοκληρωμενου πνευματικου εξαρτηματοΣ για τον ελεγχο ροηΣ υγρων σε μικρορευστονικεΣ διαταξειΣ

Τεχνολογικο Εκπαιδευτικο Ιδρυμα ΣτερεαΣ ΕλλαδαΣ (Χαλκιδα)

2015

Η αγορά που σχετίζεται με την κατασκευή και χρήση μικρορευστονικών διατάξεων για διάφορες εφαρμογές αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Η περαιτέρω ανάπτυξη της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση της αυτονομίας τους και την αύξηση της λειτουργικότητάς τους, με την εισαγωγή και χρήση περιφερειακών συστημάτων τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν και να ολοκληρωθούν σε συμβατικές μικρορευστονικές διατάξεις και τα οποία θα είναι χαμηλού κόστους, και μικρών ενεργειακών απαιτήσεων. Στο έργο αυτό θα κατασκευαστεί ένα λειτουργικό καινοτόμο εξάρτημα, uVALVIT, για τον έλεγχο της ροής ρευστών σε μικρορευστονικές διατάξεις, με χρήση πολύ χαμηλής πίεσης. Ως εκ του σχεδιασμού του θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά τέτοια εξαρτήματα σε παράλληλη ή εν σειρά σύνδεση με μια μικρορευστονική διάταξη, τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Με κατάλληλο έλεγχο των χαρακτηριστικών του αερίου θα δίνεται η δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας ή και πραγματοποίησης αντίδρασης με κατάλληλο συνδυασμό θερμοκρασίας-ενεργού αερίου.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών

Συντονιστής:

Νικόλαος Βούρδας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας

Ομάδα Μελέτης:

Κωνσταντίνος Δαλαμαγκίδης, Technische Universitat Munchen

34400 Ψαχνά Ευβοίας

Χαλκίδα

Τηλ.: 22280 99 500

Fax: 22280 23 766

www.teiste.gr

menuShadow