Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Η ιστορια και η διακινηση του διδακτικου βιβλιου στο Ζαγορι. Καταγραφη, ψηφιοποιηση και αναδειξη τηΣ φυσιογνωμιαΣ των συλλογων

Τμημα ΙστοριαΣ και ΑρχαιολογιαΣ, Πανεπιστημιο Ιωαννινων

2015

Τα Ζαγοροχώρια ανήκαν στις προνομιακές κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Για το λόγο αυτό είχαν αναπτύξει υψηλό πολιτισμικό και πνευματικό επίπεδο, αναγνωρισμένο και από τους «Εσπερίους». Αυτό τεκμαίρεται και από την ίδρυση σχολικών βιβλιοθηκών είτε με πρωτοβουλία και δαπάνη αποδήμων Ηπειρωτών εμπόρων είτε ονομαστών διανοουμένων καταγόμενων από το Ζαγόρι.

Αυτές οι βιβλιοθήκες φιλοξενούνταν εντός του σχολικού κτηρίου και αποτελούσαν ιδιαίτερο χώρο μάθησης και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εκεί συναντά κανείς βιβλία διδακτικά όλων των γνωστικών πεδίων (φιλοσοφία, μαθηματικά, νεωτερικές επιστήμες, γεωγραφία, ιστορία, θεολογία, ελληνική γλώσσα) και σπάνιες εκδόσεις από ελληνικά τυπογραφεία, κυρίως της Βενετίας και της Βιέννης. Ο πλούτος αυτός παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος και μη προσβάσιμος στο φιλομαθές και ερευνητικό κοινό. Με την πρότασή μας στοχεύουμε ακριβώς στη διάσωση και την ανάδειξη του σπάνιου αυτού υλικού μέσω καταλογογράφησης και δημιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης καθώς και στην ανάδειξη της φυσιογνωμίας αυτών των συλλογών συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ιστορία και τη διακίνηση του διδακτικού βιβλίου σε μια εποχή σημαντική για τη διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού.

Συντονιστής:

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ομάδα Μελέτης:

Γεώργιος Πλουμίδης, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

Παντελής-Σωτήριος Παπαγεωργίου

Αθανάσιος Αγγέλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστημιούπολη

Τ.Θ. 1186

45110 Ιωάννινα

Τηλ.: 26510 07 232

Φαξ: 26510 07 035

gramisar@cc.uoi.gr

www.hist-arch.uoi.gr

menuShadow