Επιστημη

ΔιεθνηΣ Σχολη Ευρωπαϊκου Δικαιου και ΔιακυβερνησηΣ

2017

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστηρίζει για το έτος 2017 τα εκπαιδευτικά προγράμματα της νεοσύστατης Σχολής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης (ELGS), η οποία ξεκίνησε την λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Eυρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Η Σχολή παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε φοιτητές κάθε εθνικότητας -οι οποίοι είναι συνολικά 50 για τις προπτυχιακές σπουδές και ανάμεσά τους 15 Έλληνες-  καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών στην αγγλική γλώσσα στους τομείς του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και διακυβέρνησης.

Τα προγράμματα αυτά διαμορφώθηκαν από αναγνωρισμένες διεθνείς προσωπικότητες κύρους από όλο τον κόσμο, υποστηρίζονται από ένα δίκτυο 30 και πλέον πανεπιστημίων και ιδρυμάτων σε περισσότερες από 20 χώρες, γεγονός που δημιουργεί για τους φοιτητές πλήθος επιλογών μετεκπαίδευσης και περαιτέρω ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, προσφέροντας παράλληλα και ευκαιρίες διασύνδεσης τους με μια μεγάλη αγορά εργασίας. 

menuShadow