Επιστημη

Χρηματοδοτηση ερευνητικων προγραμματων για το ετοΣ 2016

Κεντρο ΕρευναΣ για τιΣ ΑνθρωπιστικεΣ ΕπιστημεΣ (ΚΕΑΕ) 

2016

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση είναι ο ιδρυτικός δωρητής του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) και επιπλέον χρηματοδοτεί, σε ετήσια βάση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Κέντρου.

Το 2016 με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος υλοποιήθηκαν 9 ερευνητικά προγράμματα, καθώς και άλλες επιστημονικές δράσεις, ενώ παράλληλα καλύφθηκαν τα λειτουργικά κόστη του Κέντρου.

Πιο συγκεκριμένα:

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνών

Το πρόγραμμα κάθε χρόνο στηρίζει έργα ετήσιας διάρκειας σε όλο το φάσμα των Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το 2016 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα έργα ανά κατηγορία:

Μεταδιδάκτορες

– Νικόλαος Δημάκης: «Η αρχαιολογία του παιδικού θανάτου: παιδικές ταφές στην Αττική από την κλασική και την ελληνιστική περίοδο»

– Άννα Μαρία Δρουμπούκη: «Επανορθώνοντας το παρελθόν: Οι γερμανικές αποζημιώσεις για το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων»

– Μενέλαος-Δημήτριος Κούντουρας: «Μουσική και ποίηση των τροβαδούρων στο Λατινικό βασίλειο της Θεσσαλονίκης μετά το 1204»

– Λέανδρος Κυριακόπουλος: «Επιτελώντας τον Ευφορικό Κοσμοπολιτισμό: Δημόσιος Χώρος και Νομαδισμός στην Ηλεκτρονική Χορευτική Μουσική»

– Πέτρος Πετρίδης: «Ψηφιακή Εργασία, Theorycraft και Βάσεις Δεδομένων στο πλαίσιο των Διαδικτυακών Παιχνιδιών»

– Νίκος Ποταμιάνος: «Απόκριες στην Αθήνα 1800-1940: λαϊκή κουλτούρα, αστική κουλτούρα, ηγεμονία»

Ανεξάρτητοι Ερευνητές

– Υπατία Βουρλούμη: «Performancescapes: Η Αθήνα της διαφυγής και οι τέχνες του εφικτού»

Ερευνητικές Ομάδες

– Αντώνης Βραδής, Γιώργος Ματτές: «Επιστήμη της Αστυνομίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα»

– Ζήσης Κοτιώνης, Ιωάννα Μπαρκούτα, Αντώνης Αντωνίου: «Πολιτικές στέγασης και πρακτικές κατοίκησης σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης στην πόλη του Βόλου (1922-2015)»

 

Άλλες επιστημονικές πρωτοβουλίες

Το 2016 το ΚΕΑΕ ξεκίνησε την προετοιμασία του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο». Πιο συγκεκριμένα έχουν γίνει συμφωνίες με οργανισμούς οι οποίοι θα δώσουν αρχειακό υλικό για τη συγκρότηση του εν λόγω ψηφιακού αρχείου (Βιβλιοθήκη της Βουλής, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Μουσείο Λαϊκών Οργάνων – Συλλογή Φ. Ανωγειανάκη κ.α.) το οποίο στην τελική του μορφή θα περιλαμβάνει διαφορετικού τύπου υλικό (αρχειακό, κειμενικό, οπτικό, ηχητικό, οπτικοακουστικό) για διαφορετικές όψεις της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Στο πρόγραμμα στόχος είναι η απασχόληση ως επί το πλείστον νέων ερευνητών και η ολοκλήρωση σχεδιάζεται να συμπέσει με την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.

 

Τι μάθαμε

- Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες έλαβε 314 έγκυρες αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνών (46 στην κατηγορία «Ανεξάρτητοι Ερευνητές», 124 στην κατηγορία «Μεταδιδάκτορες», και 144 αιτήσεις στην κατηγορία «Ερευνητικές Ομάδες».
Περισσότερο από το 1/3 των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνών ενέπιπτε στο γνωστικό αντικείμενο «Cultures and Cultural Production».

- Περισσότερο από το 1/3 των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνών ενέπιπτε στο γνωστικό αντικείμενο «Cultures and Cultural Production».

Δηλιγιάννη 59

14562 Κηφισιά

info@rchumanities.gr

www.rchumanities.gr

menuShadow