Επιστημη

Προγραμμα Νεων Ευρωπαιων Ηγετων  

Friends of Europe

2016

 

Το Ίδρυμα υποστήριξε για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα των Νέων Ευρωπαίων Ηγετών το οποίο διοργανώνεται από το think-tank Friends of Europe, με έδρα τις Βρυξέλλες.

 

Κάθε χρόνο, 40 νέοι ηγέτες ηλικίας έως 40 ετών από την πολιτική, το επιχειρείν, την κοινωνία των πολιτών, τις τέχνες, τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωσης και τον ακαδημαϊκό κόσμο συναντώνται προκειμένου να εμπλακούν σε ανοικτές εποικοδομητικές συζητήσεις. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια νέα γενιά ευρωπαίων ηγετών, να προτάξει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στα διεθνή προβλήματα και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα επιλέγονται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο των Επιτρόπων του Friends of Europe, στο οποίο συμμετέχουν 11 πρώην πρωθυπουργοί. Διοργανώνονται 2 σεμινάρια, διάρκειας 3 ημερών το καθένα, που λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκές πόλεις-σύμβολα όπως οι Βρυξέλλες, η Ρώμη, το Βερολίνο κ.ά.. Στα σεμινάρια αυτά συμμετέχουν επίσης στρατηγικοί εταίροι, άτομα σε θέσεις λήψης αποφάσεων και κομβικής σημασίας ευρωπαϊκοί φορείς προκειμένου να συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να προκύψουν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και οι πολίτες της.

 

  • Μέχρι σήμερα το δίκτυο των European Young Leaders αριθμεί περίπου 200 συμμετέχοντες από 40 χώρες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Rue de la Science, 4

1000 – Brussels

Belgium

info@friendsofeurope.org

www.friendsofeurope.org

menuShadow