Επιστημη

Συμβολη στο πεδιο των κοινωνικων και ανθρωπιστικων επιστημων

Κεντρο ΕρευναΣ για τιΣ ΑνθρωπιστικεΣ ΕπιστημεΣ (ΚΕΑΕ) 

2015

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015 με στόχο τη χρηματοδότηση της έρευνας από νέους επιστήμονες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και τη διατύπωση μιας ατζέντας για την πολυσχιδή σημασία των ανθρωπιστικών επιστημών. Μέσα από μια διαδικασία δημόσιων προσκλήσεων, οι ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλονται από ανεξάρτητους ερευνητές και ερευνητικές ομάδες αξιολογούνται από ειδικούς επιστήμονες του κάθε πεδίου που εργάζονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή άλλων χωρών. Το Κέντρο συνεργάζεται με αντίστοιχα κέντρα και ιδρύματα διεθνώς με στόχο την ανταλλαγή υποτρόφων, τη συνδιοργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της προαγωγής των υποχρηματοδοτούμενων πεδίων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στηρίζει τις πρωτοβουλίες του ΚΕΑΕ προς αυτή την κατεύθυνση. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Δηλιγιάννη 59

14562 Κηφισιά

info@rchumanities.gr

www.rchumanities.gr

menuShadow