Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΠωΣ κατανοουμε τιΣ πραξειΣ των αλλων;

Τμημα ΙατρικηΣ, Πανεπιστημιο ΚρητηΣ

2015

Καθημερινά παρατηρούμε τις πράξεις των ανθρώπων γύρω μας. Η παρατήρηση των άλλων μας πληροφορεί για τις πράξεις τους και η δυνατότητα πρόβλεψης και απόδοσης νοήματος στη συμπεριφορά τους μας επιτρέπει να καταστρώσουμε την κατάλληλη για την περίσταση δική μας συμπεριφορά. Αλλά πώς επεξεργάζεται ο εγκέφαλος μας τις πράξεις των άλλων που παρατηρούμε; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της εξωκυττάριας καταγραφής της δραστηριότητας μονήρων νευρώνων από πιθήκους ενώ εκτελούν μία συμπεριφορά που έχουν μάθει. Η μέθοδος αυτή έχει υψηλή χρονική διακριτική ικανότητα και είναι η καταλληλότερη για την μελέτη του τρόπου με τον οποίο επιτελούνται αυτές οι ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες. Θα καταγραφεί η δραστηριότητα νευρώνων από τις προκινητικές περιοχές F5 και F2 των εγκεφαλικών ημισφαιρίων πιθήκου. Οι πίθηκοι θα εκπαιδευτούν τόσο σε δοκιμασία εκτέλεσης κινήσεων σύλληψης αντικειμένων όσο και σε δοκιμασίες παρατήρησης ίδιων κινήσεων που θα εκτελούνται από τον πειραματιστή.

Συντονιστής:

Βασίλης Ράος, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ομάδα Μελέτης:

Βασίλης Παπαδουράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βασιλική Σακελλαρίδη, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη

ΤΘ 2208 ΤΚ 71 003

Περιοχή Βουτών

Ηράκλειο, Κρήτη

Τηλ.: 2810 39 48 00

Φαξ: 2810 54 21 15

medsec@med.uoc.gr

www.med.uoc.gr

menuShadow