Επιστημη

Πρόγραμμα "Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Trento "

150 ΔιεθνεΣ Θερινο Σχολειο «Intensive Course on Financial Crises»

Cognitive and Experimental Economics Laboratory (CEEL), Τμημα Οικονομικων και ΔιοικησηΣ, Πανεπιστημιο του Trento

2014

Το Διεθνές Θερινό Σχολείο στο Πανεπιστήμιο του Trento είναι ταυτόχρονα σχολείο το οποίο διδάσκει σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους, και εργαστήριο (workshop), όπου οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των καθηγητών, επιδίδονται στην έρευνα και αναπτύσσουν ιδέες. 

Το 15ο Θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου του Trento, με τίτλο «Intensive Course on Financial Crises», έλαβε χώρα από τις 16 έως τις 27 Ιουνίου, 2014, στο Hotel Villa Madruzzo, στο Τρέντο. Τα σεμινάρια και οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σχολείου είχαν σαν βασικό στόχο να εξετάσουν τις οικονομικές κρίσεις σ' ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο και να αναδείξουν την ανάγκη προσαρμογής των υφιστάμενων οικονομικών θεωριών στα νεά δεδομένα. 

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα του προγράμματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τι μάθαμε

Στο Σχολείο συμμετείχαν 36 μαθητές από 22 διαφορετικές χώρες. 

Via Inama, 5

38122 Trento

Τηλ.: +39 (0) 461 282 313

Fax: +39 (0) 461 282 222

ceel@economia.unitn.it

www-ceel.economia.unitn.it

menuShadow