Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Χρηση βακτηριων και σκουληκιων στη μαχη κατα τηΣ νοσου Alzheimer

Εθνικο Ιδρυμα Ερευνων

2013

Η νόσος Alzheimer (AD) είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας με τεράστιες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις για την οποία δεν υπάρχουν θεραπευτικές/προληπτικές αγωγές. Στόχος του προγράμματος είναι η ανακάλυψη θεραπευτικών ενώσεων κατά της AD. Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή μεθόδων μοριακής εξέλιξης για την ανίχνευση ενώσεων που αποτρέπουν τη νευροτοξικότητα των συσσωματωμάτων της αμυλοειδικής β πρωτεΐνης (Αβ). Για το σκοπό αυτό θα εφαρμοσθεί μια καινοτόμος διαδικασία όπου μεγάλες βιβλιοθήκες μικρών μορίων θα βιοσυντεθούν εύκολα σε γενετικά τροποποιημένα βακτηριακά κύτταρα Escherichia coli και τα βιοδραστικά μόρια θα ανιχνευθούν ταχέως δίδοντας τα βακτήρια αυτά απευθείας ως τροφή σε διαγονιδιακά στελέχη του σκώληκα Caenorhabditis elegans που λειτουργούν ως μοντέλα της ανθρώπινης AD. Οι ενώσεις που θα βρεθούν να αναστέλλουν το φαινότυπο της AD, θα ελεγχθούν στη συνέχεια για την ικανότητά τους να αναστέλλουν την κυτταροτοξικότητα ολιγομερών της Aβ σε νευρωνικά κύτταρα. Τα βιοδραστικά μόρια θα καταστούν εν δυνάμει θεραπευτικές ενώσεις κατά της AD.

Τελική Αναφορά

Συντονιστής:

Νίκη Χονδρογιάννη, Ερευνήτρια Γ’, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

Μέλη Ομάδας:

Γεώργιος Σκρέτας, Ερευνητής Δ', Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

11635 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 73 516

Fax: 210 72 46 618

eie@eie.gr

www.eie.gr

menuShadow