Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Τοπικη Ιστορια: θεωρια και μεθοδολογια για ερευνητικεΣ και εκπαιδευτικεΣ δρασειΣ

Εθνικο Ιδρυμα Ερευνων

2013

Βασική θέση για την ανανέωση των ιστορικών σπουδών είναι η αναγνώριση της σημασίας πολλών νέων αντικειμένων τόσο στο πεδίο της ιστορικής έρευνας όσο και σε αυτό της διδακτικής της αξιοποίησης στη σχολική ιστορία. Η μελέτη εστιάζει στο ανερχόμενο ερευνητικό και εκπαιδευτικό πεδίο της τοπικής ιστορίας. Η παρούσα μελέτη έχει στόχο να αναδείξει τρόπους σύνδεσης μιας σύγχρονης ιστοριογραφικής προσέγγισης με τις διαδρομές της τοπικής ιστορίας, καθώς και με τις εφαρμογές της στη διδακτική πράξη. Η παρούσα ερευνητική δράση έχει τους εξής στόχους: α) Την εξέταση και κατανόηση της θεωρίας και μεθοδολογίας της τοπικής ιστορίας ως ένα διεπιστημονικό πεδίο, β) μέσα από έναν ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό χώρο, την ανάπτυξη ενός παραδείγματος, που θα λειτουργεί ως οδηγός για την υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων τοπικής ιστορίας από τους χρήστες, δυνάμει ερευνητές, συλλογικότητες ή εκπαιδευτικούς και γ) τον συντονισμό της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ποικίλων ερευνητικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων που έχουν σχέση με την τοπική ιστορία. Η δυναμική αυτή μελέτη και παρουσίαση της τοπικής ιστορίας είναι δυνατό να δώσει νέα ώθηση στην παραγωγή μελετών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Σοφία Ματθαίου, Δόκιμη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Μέλη Ομάδας:

Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Αικατερίνη Ζωγράφου, Αρχειονόμος, Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Αρκαδίας

Καμονάχου Μαρία, Αρχειονόμος, Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νομού Κέρκυρας

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

11635 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 73 516

Fax: 210 72 46 618

eie@eie.gr

www.eie.gr

menuShadow