Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Οργανολογικη μελετη και ανακατασκευη των μουσικων ευρηματων (χελυΣ-αυλοΣ- αρπα) απο τον "Ταφο του Ποιητη" - Δαφνη ΑττικηΣ

Τμημα Μουσικων Σπουδων, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων (ΕΚΠΑ)

2013

Την Άνοιξη του 1981 στο Δήμο της Δάφνης (οδός Όλγας 33) βρέθηκαν σε σωστική ανασκαφή από τον αρχαιολόγο Άγγελο Λιάγκουρα δύο γειτονικοί, αρχαίοι, ασύλητοι τάφοι. Ο πρώτος περιείχε σκελετό και τέσσερις λευκές, ταφικές ληκύθους. Ο δεύτερος τάφος ήταν πλούσια κτερισμένος (περιείχε σπαράγματα παπύρου, πολύπτυχο, εργαλεία γραφής και 3 μουσικά όργανα). Το σύνολο των ευρημάτων εκτίθεται σε ειδική προθήκη του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πειραιά. Οι ταφές χρονολογούνται στην Κλασική εποχή, περί το 430 πΧ. Το υλικό, αξιολογήθηκε ως ιδιαιτέρως σημαντικό, καθώς, αφενός αποτελεί κλειστό σύνολο, αφετέρου εμπεριέχει μοναδικά στοιχεία τόσο για τη γραφή όσο και για τη μουσική της κλασσικής εποχής. Με τη σχετική άδεια της ΚΣΤ΄ Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, η ομάδα ανέλαβε τη μελέτη και δημοσίευση των τριών μουσικών οργάνων (άρπα-λύρα-αυλός). Λόγω της μοναδικότητάς των οργάνων, η εν λόγω οργανολογική μελέτη συμπεριλαμβάνει και τη φυσική μοντελοποίηση και ανακατασκευή πιστών αντιγράφων των προαναφερθέντων μουσικών ευρημάτων.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Στυλιανός Ψαρουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Μέλη Ομάδας:

Χρήστος Τερζής, Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) / Ανεξάρτητος Ερευνητής

Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου

15784 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 77 541, 210 72 77 772

Fax: 210 72 77 874, 210 72 77 575

ival@music.uoa.gr

www.music.uoa.gr

menuShadow