Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΚυτταρικεΣ και νευροχημικεΣ συνεπειεΣ στον εγκεφαλο ενηλικου επιμυ, μιαΣ νεογνικηΣ εμπειριαΣ ληψηΣ η αποστερησηΣ ανταμοιβηΣ μεσω τηΣ επαφηΣ με τη μητερα

Τμημα ΝοσηλευτικηΣ, Σχολη Επιστημων ΥγειαΣ, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων (ΕΚΠΑ)

2013

Οι νεογνικές εμπειρίες έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της λειτουργίας του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς. Στο εργαστήριο μας αναπτύξαμε ένα νέο μοντέλο νεογνικής εμπειρίας σε επίμυς στο οποίο η αναμενόμενη ανταμοιβή μέσω της επαφής με τη μητέρα είτε παρέχεται είτε παρεμποδίζεται. Στη δεύτερη περίπτωση, επηρεάζεται μακροπρόθεσμα το ντοπαμινεργικό και το σεροτονινεργικό σύστημα με αποτέλεσμα να παρατηρείται υπολειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού (με χαμηλά επίπεδα ντοπαμίνης και κακές επιδόσεις σε μία δοκιμασία που ελέγχεται από τον προμετωπιαίο), καταθληπτικόμορφη συμπεριφορά, αυξημένη επιθετικότητα και υπερλειτουργία της αμυγδαλής, χαρακτηριστικά που κάνουν πιθανή τη χρήση του συγκεριμένου ζωικού μοντέλου για την προσομοίωση της μεθοριακής διαταραχής προσωπικότητας των ανθρώπων. Η μελέτη θα καθορίσει στον προμετωπιαίο, τον ιππόκαμπο και την αμυγδαλή τη μορφή των δενδριτικών πεδίων καθώς και τον αριθμό και τον τύπο των συναπτικών ακάνθων. Επίσης, θα διερευνηθεί, σε κυτταρικό και βιοχημικό επίπεδο, η ισορροπία μεταξύ του διεγερτικού γλουταματεργικού και του ανασταλτικού GABA-εργικού νευροδιαβιβαστικού συστήματος.

Τελική Αναφορά

Συντονιστής:

Φωτεινή Στυλιανοπούλου, Καθηγήτρια Βιολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Μέλη Ομάδας:

Ευθυμία Κιτράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Αντώνιος Σταματάκης, Καθηγητής Βιολογίας - Βιολογίας Συμπεριφοράς, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Παπαδιαμαντοπούλου 123

11527 Γουδή

Τηλ.: 210 74 61 598

Fax: 210 74 61 500

websitenurse@gmail.com

www.nurs.uoa.gr

menuShadow