Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΞερολιθιεΣ, στηριγματα βιοποικιλοτηταΣ

Τμημα ΒιολογιαΣ, Σχολη Θετικων Επιστημων, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων

2013

Οι ξερολιθιές είναι συνυφασμένες με τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά. Πρώιμο προϊόν του ανθρώπου, ορίζουν το νησιωτικό τοπίο. Ενώ όμως η πολιτισμική τους αξία έχει αποτιμηθεί δεόντως, η σημασία τους στη διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας του Αιγαίου, περιοχή με τον υψηλότερο ενδημισμό της Ευρώπης, παραμένει ασαφής. Σκοπός της μελέτης είναι να αποσαφηνιστεί η συμβολή των ξερολιθιών, ως ιδιαίτερων μικροενδιαιτημάτων, στην ποικιλότητα της πανίδας και της χλωρίδας του Αρχιπελάγους. Σε συγκριτικό πλαίσιο με τα άλλα νησιωτικά ενδιαιτήματα θα μελετηθούν οι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες των ξερολιθιών. Συγκεκριμένα θα εκτιμηθεί η πυκνότητα και η ποικιλότητα των πληθυσμών θηλαστικών, ερπετών, πτηνών και ασπονδύλων, θα περιγραφούν οι φυτοκοινωνίες των ξερολιθιών, θα καταγραφούν τόσο τα επί μέρους φυσικά (θερμοκρασία, υγρασία) όσο και αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά που, επιδρώντας στο μικροκλίμα, ευνοούν την βιοποικιλότητα. Η μελέτη θα επικεντρωθεί στα νησιά Άνδρο, Νάξο και Μήλο (με διαφορετική γεωγραφική θέση, παλαιογεωγραφία και γεωλογικό υπόστρωμα) που διαθέτουν από τα πλέον εκτεταμένα δίκτυα ξερολιθιών.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Παναγιώτης Παφίλης, Επίκουρος Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Μέλη Ομάδας:

Ευστράτιος Βαλάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Οικοφυσιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Θεοφάνης Κωνσταντινίδης, Επίκουρος Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Αντωνία Θεοδοσίου, Αρχιτεκτονικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες

Foufopoulos Johannes, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Michigan

Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

15701 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 74 397

Φαξ: 210 72 74 065

secr@biol.uoa.gr

www.biol.uoa.gr

menuShadow