Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Καταγραφη και αναλυση μιαΣ γλωσσαΣ υπο εξαφανιση: το γραμματικο συστημα τηΣ Γκρικο

Επιτροπη Ερευνων, Πανεπιστημιο Ιωαννινων

2013

Η Γκρίκο είναι μια ελληνική διάλεκτος της νότιας Ιταλίας υπό κίνδυνο εξαφάνισης, η συντακτική δομή της οποίας δεν έχει μελετηθεί συστηματικά. Η Γκρίκο χρησιμοποιεί σε ορισμένες περιπτώσεις το απαρέμφατο, γραμματικό τύπο που έχει εκλείψει από τις νεοελληνικές διαλέκτους του ελλαδικού χώρου και έχει αντικατασταθεί από τις προτάσεις σε υποτακτική. Αυτή η γλωσσική αλλαγή, η οποία συντελέστηκε και σε άλλες γλώσσες της Βαλκανικής χερσονήσου, έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενών μελετών. Η έρευνα θα μελετήσει βασικές ιδιότητες της γραμματικής της Γκρίκο, εστιάζοντας στην παρουσία του απαρεμφάτου και την αντιπαραβολή του με την υποτακτική και διερευνώντας την επίπτωση αυτής της σχέσης για το γραμματικό σύστημα της Γκρίκο συνολικά. Η έρευνα είναι πρωτοποριακή από δύο απόψεις. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τοποθετείται ο συντακτικός τομέας της γραμματικής, ο οποίος συχνά παραγνωρίζεται. Επιπλέον, τα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας θα μεταγραφούν και θα καταστούν ευρέως διαθέσιμα μέσω μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Συνεπώς, θα καταγραφούν όψεις του ελληνικού πολιτιστικού πλούτου και τα ευρήματα θα συμβάλουν στον επιστημονικό διάλογο που εμπλέκει τη σύγχρονη συντακτική θεωρία, τη θεωρία της γλωσσικής αλλαγής μέσω γλωσσικής επαφής, καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη της Ελληνικής.

Τελική Αναφορά (στα Αγγλικά)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Μαρία Λεκάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μέλη Ομάδας:

Iliana Krapova, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Συγκριτικής Γλωσσολογίας και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Ca' Foscari – Βενετία

Sjef Barbiers, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης / Ερευνητής Α’ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Meertens

Baldissera Valeria, Διδακτορική Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Ca' Foscari – Βενετία

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

45110 Ιωάννινα

Τηλ.: 2651 007 134

Fax: 2651 007 040

rescomm@uoi.gr

www.rc.uoi.gr

menuShadow