Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

«Καλυτερα στο χωριο!»: Αντι-αστικοποιηση σε περιοδο οικονομικηΣ κρισηΣ

Πανεπιστημιο Newcastle

2013

Η μελέτη αυτή εξετάζει την εσωτερική μετανάστευση προς αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα. Σε θεωρητικό επίπεδο η μελέτη συνδέεται με την αντι-αστικοποίηση, που οι περισσότερες δυτικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν, σε περιόδους έντονης κινητικότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Η ελληνική περίπτωση θα συμβάλλει σε αυτό το ερευνητικό πεδίο διεθνικοποιώντας τα ευρήματα που κυρίως βασίζονται σε μελέτες στην Βρετανία και την Αμερική. Υπό αυτή την έννοια, η μελέτη θα εξετάσει την επιλογή της αντι-αστικοποίσης σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης και έτσι θα αναδείξει εναλλακτικές επιπτώσεις πέρα από αυτές που συχνά αναφέρονται στην βιβλιογραφία, όπως η ‘αποικιοκρατία’ των αγροτικών περιοχών από μεσοαστούς. Εμπειρικά, η μελέτη θα βασιστεί σε δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω ερωτηματολογίου το οποίο θα ενσωματώνει και ένα πείραμα επιλογής. Το ερωτηματολόγιο θα εξετάζει την διάθεση για μετανάστευση σε αγροτικές περιοχές καθώς και τα κίνητρα, τα εμπόδια και τις προτιμήσεις των ατόμων αναφορικά με τον τόπο προορισμού. 

Τελική Αναφορά (στα Αγγλικά)

Συντονιστής:

Μενέλαος Γκάρτζιος, Λέκτορας στην Αγροτική Ανάπτυξη, Τμήμα Γεωπονίας,Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Newcastle 

Μέλη Ομάδας:

Guy Damian Garrod, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Περιβαλλοντική Οικονομία / Επικεφαλής του Κέντρου Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας, Τροφίμων και Αγροτικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Newcastle 

Newcastle upon Tyne

Tyne and Wear

NE1 7RU, United Kingdom

Τηλ.: +44 (0) 191 208 6000

www.ncl.ac.uk

menuShadow