Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Γεωχημικα και περιβαλλοντικα χαρακτηριστικα αστικων εδαφων του Λεκανοπεδιου Αθηνων με εμφαση στην κινητικοτητα και βιοπροσβασιμοτητα τοξικων χημικων στοιχειων

Τμημα ΓεωλογιαΣ και ΓεωπεριβαλλοντοΣ, Σχολη Θετικων Επιστημων, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων (ΕΚΠΑ)

2013

Το ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία του αστικού εδαφογεωχημικού χάρτη του Λεκανοπεδίου Αθηνών, δίδοντας κυρίως έμφαση στη χωρική κατανομή τοξικών χημικών στοιχείων. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην αποσαφήνιση των κυρίαρχων διεργασιών που επιδρούν στη διαμόρφωση της χημικής σύστασης των εδαφικών δειγμάτων, διακρίνοντας τις φυσικές από τις ανθρωπογενείς επιδράσεις καθώς και στη δυνητική επικινδυνότητα των εδαφών για την ανθρώπινη υγεία ως προς το περιεχόμενο σε βαρέα μέταλλα. Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί εκτεταμένη δειγματοληψία επιφανειακών εδαφικών δειγμάτων ανά 1 km2 σε θέσεις οι οποίες έχουν ήδη καθορισθεί (δίδοντας προτεραιότητα σε παιδικές χαρές, πάρκα, σχολεία, αλσύλλια), καλύπτοντας συνολικά έκταση μεγαλύτερη από περίπου 200 km2. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα συμβάλλουν στην αξιολόγηση της ποιοτικής κατάστασης των εδαφών της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Αθηνών, ενώ σε περίπτωση ανεύρεσης υψηλών συγκεντρώσεων μετάλλων επικίνδυνων για την υγεία του ανθρώπινου πληθυσμού, θα γίνουν προτάσεις ως προς τις βέλτιστες δυνατές λύσεις αποκατάστασης.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Αριάδνη Αργυράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη Ομάδας:

Ευστράτιος Κελεπερτζής, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Σχολή Θετικών Επιστημών,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

15784 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 74 418

Fax: 210 72 74 063

secr@geol.uoa.gr

www.geol.uoa.gr

menuShadow