Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Δημιουργια νανοδομων στην επιφανεια πυριτιου για καινοτομεΣ οπτοηλεκτρονικεΣ εφαρμογεΣ

Εθνικο Ιδρυμα Ερευνων

2013

Κατά τη διάρκεια της μελέτης θα κατασκευασθούν υποστρώματα πυριτίου καλυμένα με ομοιόμορφες και περιοδικές μικροακίδες ή νανοακίδες, οι οποίες θα δημιουργηθούν από την ακτινοβόληση του πυριτίου με μεγάλο αριθμό παλμών laser μέσα σε κατάλληλο χημικό περιβάλλον αερίου SF6 ή νερού. Θα χρησιμοποιηθούν δύο συστήματα laser, για ακίδες διαφορετικής μορφολογίας. Τα υποστρώματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ημιαγώγιμων και μεταλλικών διατάξεων. Οι ημιαγώγιμες διατάξεις, φωτοδίοδοι και φωτοβολταϊκές κυψελίδες λεπτών υμενίων, θα βασιστούν στην ύπαρξη εγγενούς διόδου n/n+ κοντά στην επιφάνεια των ακίδων και στην ευρεία οπτική τους απορρόφηση, από το ορατό ως το υπέρυθρο. Επίστρωση των ακίδων με λεπτά μεταλλικά υμένια θα οδηγήσει σε εφαρμογές όπως οπτική νανοπαγίδευση και Surface Enhanced Raman Scattering. Οι εφαρμογές αυτές θα βασισθούν στην ενίσχυση του κοντινού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ανάμεσα στις ακίδες λόγω διέγερσης επιφανειακών πλασμονίων. Οι διατάξεις μικροακίδων θα συγκριθούν με τις διατάξεις νανοακίδων ως προς τη λειτουργικότητα, την απόδοση, την ευκολία παρασκευής και το κόστος.

Τελική Αναφορά

Συντονιστής:

Μαρία Κάνδυλα, Ερευνήτρια Δ,' Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ομάδα Μελέτης:

Παύλος Λαγουδάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο του Southampton

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

11635 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 73 516

Fax: 210 72 46 618

eie@eie.gr

www.eie.gr

menuShadow