Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Αναπτυξη μεθοδολογιαΣ για την παραγωγη νανοϊνων ωΣ νεοι φορειΣ ελεγχομενηΣ αποδεσμευσηΣ αντιβιοτικων

Τμημα ΦαρμακευτικηΣ, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων (ΕΚΠΑ)

2013

Στόχος είναι η παραγωγή μεμβρανών από νανοΐνες πολυγαλακτικού οξέως (PLA) οι οποίες θα επιτρέπουν την ελεγχόμενη απελευθέρωση αντιβιοτικών που θα έχουν ενσωματωθεί σε αυτές. Συγκεκριμένα θα παρασκευασθούν νανοΐνες με διαφορετικές συγκεντρώσεις PLA και διαφορετικούς διαλύτες έτσι ώστε να γίνει συσχέτιση της δομής και των διαστάσεων των νανοϊνών με βάση τις συνθήκες της ηλεκτροκλωστοποίησης (δυναμικό, απόσταση από συλλέκτη, θερμοκρασία) και συγκέντρωσης του πολυμερούς με την τεχνική μικροσκοπίας ηλεκτρονικής σάρωσης. Αριθμός αντιβιοτικών θα ενσωματωθεί στις ίνες αυτές και θα εκτιμηθεί ο ρυθμός απελευθέρωσης τους (HPLC-DAD), η σταθερότητα του αντιβιοτικού στο σύστημα (LC-MS), η αντιβακτηριακή τους δράση (Kirby-Bauer), η θέση ενσωμάτωσης και η διαθεσιμότητα του αντιβιοτικού στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια τους (XPS).

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Βασίλειος Ρούσσης, Καθηγητής, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Μέλη Ομάδας:

Διονύσιος Βύνιας, Επιστημονικός Συνεργάτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

15771 Αθήνα

Τηλ.: 210 72 74 193, 210 72 74 351

Fax: 210 72 74 059

secr@pharm.uoa.gr

www.pharm.uoa.gr

menuShadow