Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

ΑλληλοεπιδρασειΣ αναμεσα στιΣ τιμεΣ των τροφιμων και στιΣ τιμεΣ των βιοκαυσιμων: αναλυση σε ορουΣ μεσων και διακυμανσηΣ

Κεντρο Ερευνων Πανεπιστημιου ΠειραιωΣ

2013

Η μελέτη διερευνά τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες σχέσεις (σε όρους αποδόσεων και σε όρους διακύμανσης) ανάμεσα σε 21 τιμές τροφίμων και τιμών βιοκαυσίμων με ημερήσια στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 2005-2011. Χρησιμοποιούνται οι μεθοδολογίες της συνολοκλήρωσης και της κατά Granger αιτιότητας με πάνελ στατιστικά στοιχεία. Τα αποτελέσματα πληροφορούν για την επίδραση των τιμών των τροφίμων στις τιμές των βιοκαυσίων (και αντίστροφα). Επιπλέον, χρησιμοποιείται η ασυμμετρική συνολοκλήρωση ώστε να διερευνηθούν οι ασυμμετρικές προσαρμογές των τιμών έπειτα από μια διαταραχή που συμβαίνει σε οποιαδήποτε από τις δύο αγορές ενέργειας. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά αφού οι ασυμμετρικές προσαρμογές έχουν συνέπειες για την αγροτική παραγωγή. Η παρουσία χαμηλότερης μεταβλητότητας των τιμών στις αγορές της ανανεώσιμης ενέργειας σε σύγκριση με την αντίστοιχη των τιμών στις αγορές μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει συνέπειες για την ζήτηση για παραδοσιακές μορφές ενέργειες, γεγονός που επηρεάζει τους στόχους της παγκόσμιας ασφάλειας των αποθεμάτων όσο και τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Τελική Αναφορά

Συντονιστής:

Νικόλαος Απέργης, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μέλη Ομάδας:

Σοφία Ελευθερίου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Στέλλα Μπεζεργιάννη, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Ερευνήτρια, Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογοναθράκων, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Δημήτριος Βολιώτης, Λέκτορας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γρηγορίου Λαμπράκη 122

18532 Πειραιάς 

Τηλ.: 210 41 42 613

Fax: 210 41 42 629

gramee@unipi.gr

www.kep.unipi.gr

menuShadow