Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Αδαμαντιου Κοραη, De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Τμημα ΦιλολογιαΣ, Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημιο Αθηνων (ΕΚΠΑ)

2013

Η προτεινόμενη έρευνα έχει ως βασικό στόχο την editio princeps, τον υπομνηματισμό και τον κειμενικό σχολιασμό ενός άγνωστου μέχρι σήμερα λατινικού χειρογράφου του Αδαμαντίου Κοραή, του 1790, που «ανακαλύφθηκε» τον Ιούνιο του 2012, από τον συντονιστή της ομάδας, στη Bibliothèque de l'Academie Nationale de Médecine (SRM 181A, dossier 1) και τιτλοφορείται De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura (Σχετικά με τις κληρονομικές ασθένειες: την ύπαρξή τους, τη φύση τους, τη φροντίδα και την προφύλαξη). Η έρευνα, η οποία έχει ως στόχευση μια έκδοση στην ελληνική και, μια δεύτερη στη γαλλική γλώσσα, έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύψει τους ακόλουθους επιμέρους τομείς: α) τη μεταγραφή του χειρογράφου και την επιμέλεια της γαλλικής έκδοσης, β) την ελληνική και γαλλική μετάφραση καθώς και την ανάδειξη των πηγών και των διακειμενικών σχέσεων, ώστε να αποτιμηθεί η φιλολογική και πολιτισμική αξία του έργου και, γ) την ιστορική και φιλοσοφική εισαγωγή και την ένταξη του έργου στην ιστορία των ιδεών.

Τελική Αναφορά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Κωνσταντίνος Ηροδότου, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Paris VIII

Μέλη Ομάδας:

Διονύσιος Μπενέτος, Επίκουρος Καθηγητής της Λατινικής Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Stéphane Cosson, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Nîmes

Πανεπιστημιούπολη

15784 Ιλίσια

Τηλ.: 210 72 77 309

Fax: 210 72 48 979

www.phil.uoa.gr

menuShadow