Επιστημη

Πρόγραμμα "Επιστημονικές μελέτες"

Ειναι το ρηγμα του Σπηλιου στην Κρητη υπευθυνο για τη διπλη καταστροφη τηΣ Φαιστου κατα τη Μινωϊκη Περιοδο;

Σχολη Μηχανικων Oρυκτων Πορων, Πολυτεχνειο ΚρητηΣ

2012

Αυτή η μελέτη εξετάζει πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στην σεισμική δραστηριότητα του ρήγματος του Σπηλίου στην Κρήτη και της διπλής καταστροφής της Μινωϊκής Φαιστού το 1750 και 1400 π.Χ. Η παλαιοσεισμική δραστηριότητα στο ρήγμα του Σπηλίου μελετήθηκε χρησιμοποιώντας μία πρωτοποριακή μέθοδο που συνδιάζει μετρήσεις Σπανίων Γαιών (REE) και κοσμογενών ισοτόπων 36Cl πάνω στην σεισμικά αποκαλυμμένη επιφάνεια του ρήγματος. Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι το ρήγμα είναι ενεργό και έχει φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 μεγάλου-μεγέθους σεισμούς τα τελευταία 16000 χρόνια.

Οι δύο πιο πρόσφατοι σεισμοί έλαβαν χώρα 200 και 400 χρόνια πριν από σήμερα και άθροισαν συνολικά 3.5 μέτρα σεισμικής μετατόπισης. Η χρονολογία των παλαιότερων 3 σεισμών προσδιορίσθηκε στα 8200, 15000 και 16000 χρόνια πριν από σήμερα με σεισμικές ολισθήσεις 2.5, 1.2 και 1.8 μέτρα, αντίστοιχα. Από το μέγεθος των σεισμικών ολισθήσεων συμπεραίνουμε ότι το μέγεθος των σεισμών που προκλήθηκαν από το ρήγμα του Σπηλίου κυμάνθηκε από Μ 6.3-7.3 ενώ ο μέσος ρυθμός επανάληψης τους είναι ~3500 χρόνια. Τα παραπάνω δεδομένα αποκαλύπτουν ότι το ρήγμα του Σπηλίου όχι μόνο δεν έδρασε κατά την Μινωϊκή περίοδο αλλά, αντιθέτως, την περίοδο αυτή πέρασε μια μακροχρόνια φάση σεισμικής ‘ηρεμίας’. Συνεπώς η μελέτη μας δείχνει ότι η υπόθεση ότι το ρήγμα του Σπηλίου ευθύνεται για την καταστροφή της Μινωϊκής Φαιστού δεν φαίνεται να ενισχύεται, παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι ένα από τα πιο ενεργά ρήγματα στην Κρήτη. Το υπεύθυνο για τις καταστροφές ρήγμα παραμένει λοιπόν υπό αναζήτηση και εδώ προτείνουμε δύο νέα υποψήφια ρήγματα.

Τελική Αναφορά (στα Αγγλικά)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντονιστής:

Βασιλική Μουσλοπούλου, Ερευνήτρια, Γερμανικό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών (GFZ - Potzdam)

Μέλη Ομάδας:

Δανιήλ Μωραϊτης, Ερευνητής, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Λουτσίλα Μπενεντέτι, Κύρια Ερευνήτρια, CNRS - CEREGE, Γαλλία

Διονύσης Χριστόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Πολυτεχνειούπολη,

731 00 Χανιά Κρήτης

Τηλ.: 28210 37657

Fax: 28210 69554

grammateia@mred.tuc.gr

www.mred.tuc.gr

menuShadow